Coineal sẽ niêm yết XCH (Chia Network) vào ngày 2 tháng 6 năm 2021