Coineal sẽ niêm yết GMC (GMSTAR) vào ngày 3 tháng 9 năm 2021