Coineal sẽ niêm yết XRI (XRoad) vào ngày 23 tháng 7 năm 2021