CGA (Crypto Gaming Alliance Coin) Phát triển trên Coineal Launchpool vào ngày 13 tháng 7 năm 2021