Coineal Launchpool sẽ được ra mắt vào ngày 12 tháng 7 năm 2021