Coineal sẽ niêm yết CGA (Crypto Gaming Alliance Coin) vào ngày 5 tháng 7 năm 2021