Coineal sẽ niêm yết eGI (eGame) vào ngày 30 tháng 6 năm 2021