Coineal sẽ niêm yết DOGE (Dogecoin) vào ngày 3 tháng 8 năm 2021