Coineal sẽ niêm yết UNI, CRV, SUSHI vào ngày 2 tháng 2 năm 2021