Coineal sẽ niêm yết TRC(TRICH) vào ngày 20 tháng 11 năm 2020