Coineal sẽ niêm yết TON (TON Crystals) vào ngày 10 tháng 10 năm 2020