Dự án khai thác Coineal Value (CNV) sẽ được khởi động trên Coineal vào ngày 14 tháng 9 năm 2020