Coineal sẽ niêm yết MTA (YottaChainMENA) vào ngày 28 tháng 9 năm 2020