Coineal sẽ niêm yết LINK (ChainLink) vào ngày 7 tháng 9 năm 2020