Tiêu đề: Đóng nhóm Telegram và giới thiệu kênh tin tức toàn cầu Coineal