Coineal sẽ niêm yết SLN (Silling) vào ngày 12 tháng 10 năm 2020