TRC Presale trên Coineal Launchpad Bắt đầu vào ngày 30 tháng 10