Coineal sẽ niêm yết DOT (Polkadot) vào ngày 6 tháng 9 năm 2020