Coineal sẽ niêm yết ETHP (ETHPlus) vào ngày 14 tháng 8 năm 2020