Sự kiện Airdrop ETHV Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 2020