Coineal sẽ niêm yết BHC (BHCOIN) vào ngày 11 tháng 8 năm 2020