Coineal sẽ niêm yết ETHV vào ngày 2 tháng 8 năm 2020