BTCV (Bitcoin Vault) chính thức được niêm yết trên Coineal ngày 21/12/2019