INMG (InMining) Bán sớm trên Coineal Launchpad vào ngày 25/9/2019