Coineal sẽ list CTT (Castweet) vào ngày 15 tháng 8 năm 2019