CTT (Castweet) Presale trên Coineal Launchpad vào ngày 14 tháng 8 năm 2019