Coineal sẽ niêm yết BBX (BLOCKBUSTER) vào ngày 31 tháng 7 năm 2019