Coineal sẽ niêm yết RES (Tiết kiệm năng lượng tái tạo) vào ngày 31 tháng 7 năm 2019