VRX (VIARIUM) Presale trên Launchpad Coineal vào ngày 15 tháng 7 năm 2019