Làm cách nào để kiểm tra trạng thái giao dịch trên blockchain USDT (Tether)?