Coineal sẽ niêm yết RET (RealTract) vào ngày 28 tháng 6 năm 2019 (Chương trình thưởng token lớn cho người dùng)