GTP Presale trên Coineal Launchpad vào ngày 13 tháng 6 năm 2019