PDATA Presale trên Coineal Launchpad vào ngày 11 tháng 5 năm 2019