Coineal sẽ niêm yết ILC (ILCoin) vào ngày 20 tháng 5 năm 2019 (thưởng 50.000 ILC)