GDEM (TEN Token) Bán presale trên Launchpad Coineal vào ngày 20 tháng 5 năm 2019