Coineal sẽ niêm yết IZI (IZIChain) vào ngày 6/5/2019