WPX (WalletPlusX) bán sớm trên Coineal Launchpad vào ngày 9/5/2019