REDi Presale trên Coineal Launchpad vào ngày 17 tháng 5 năm 2019