KICK (Sessia Kicks) presale trên Coineal Launchpad vào ngày 17 tháng 7 năm 2019