RES Presale trên Coineal Launchpad vào ngày 3 tháng 6 năm 2019