[V3.0] Làm cách nào để chúng tôi rút khỏi Coineal?