[V3.0] Làm thế nào để hoàn thiện xác minh danh tính