[Thông báo] Tạm ngừng dịch vụ Rút tiền cho EOS, GTA