Coineal sẽ niêm yết ATC (ASTOSCH) vào ngày 23 tháng 12 năm 2020